Naslovnica

Ribolovni tereni u Koprivničko-križevačkoj županiji

Rijetko koje područje u Hrvatskoj može se pohvaliti različitim ribolovnim destinacijama  kao područje naše županije koje je izuzetno bogato vodenim površinama gdje uz rijeku Dravu i Muru te njihove pritoke  ima oko 40 jezera, mrtvica i ribnjaka.   Najveća ribolovna voda je rijeka Drava koja kroz županiji teče u dužini od 65 km,  zatim rijeka Mura u dužini od 7 km te jezera Šoderica, Jegeniš , Prosenica i Čingi Lingi koja su nastala eksplotacijom šljunka.  Uz njih na području županije nalaze se i umjetna jezera Rasinja  i Čabraji koja su nastala izgradnjom akomulacija.

Opširnije:Ribolovni tereni u Koprivničko-križevačkoj županiji

Potkategorije